Velg en side

Lillehammer IT ble etablert i 2019 med tre klare mål:

  • Øke verdiskapning for medlembedriftene gjennom nye samarbeidsprosjekter.

  • Styrke rekrutteringsevne gjennom felles profilering.

  • Skape økt kunnskap om IT-næringen i Lillehammer-regionen i relevante nasjonale miljøer.

Verdiskapning gjennom samarbeid

Bedriftssamarbeid gir sterke synergier som blandt annet kan øke innovasjonsevne og kunnskapsgrunnlag. Dette påvirker bedriftens produktivitet, konkurranseevne, og omsetning. Bedriftssamarbeid kan lede til nye produkter og tjenester, eller åpning av nye markeder. Det er derfor mye å hente i produktivt samarbeid. Bedriftene i Lillehammer IT ønsker derfor å styrke mulighetene for produktivt samarbeid seg i mellom.

Samarbeid er altså viktig, men dørstokk mila kan virke lang. Å ta kontakt med et konkurrerende selskap for å se om dere har noen samarbeidsmuligheter kan oppleves som krevende og risikofylt. Lillehammer IT skal gjøre dette lettere og mindre risikabelt. Gjennom styrket fellesskap og kjennskap til hverandre vil medlemsbedriftene lettere kunne ta kontakt med hverandre når nye muligheter for samarbeid dukker opp. 

Nettverket jobber derfor målrettet for at medlemsbedriftene skal få økt forståelse for hverandres potensiale. Og at tilliten og samarbeidsviljen skal være sterk bedriftene i mellom. 

 

Styrke rekruttering

For at IT-næringen i regionen skal fortsette å vokse er det nødvendig med god tilgang på ønsket kompetanse. Nettverket fokuserer på å rekruttere utenfra for å øke den totale mengden IT-kompetanse i regionen. Dette vil både redusere talent tyveri bedriftene i mellom, og gjøre ansettelse lettere og mer konkurransedyktig. 

Nettverket stiller på relevante rekrutterings arenaer og profilerer IT-selskapene i regionen under en felles paraply. Å profilere størrelsen og mangfoldet i IT-næringen i regionen skaper en større tiltrekningskraft på talenter en enkelt bedriftene oppnår på egenhånd. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonal Synlighet

Nettverket ønsker å oppnå den nødvendige nasjonale synligheten for å maksimere talent og oppdrags tiltrekningskraften. Det er ønskelig å ha en synlighet som gjør at talenter og oppdragsgivere er klar over IT-kompetansen som finnes i regionen, og søker kontakt med denne, enten direkte eller gjennom nettverket. Nettverket vil derfor jobbe aktivt med å oppnå synlighet i relevante miljøer regionalt og nasjonalt.  

 

Kontakt oss 

Silje Owrenn

Tlf: +47 98 03 93 05

Epost: so@vekst.lillehammer.no